พระราม 4 เป็นย่านธุรกิจชั้นนำที่เป็นฐานที่ตั้งธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญๆมากมาย อาทิ อาคารมาลีนนท์, อาคารมโนรมย์, อาคารวิบูลย์ธานี, กรีนทาวเวอร์


เป็นศูนย์กลางของห้าง คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านค้ามีระดับที่เป็นต้นแบบของธุรกิจประเภทเดียวกันที่แตกสาขาไปสู่ถนนสายอื่นๆของกรุงเทพฯ อาทิ k-Village, Emporium, villa Supermarket, Tesco Lotus, Gateway Ekamai


World-Class Hospitals เป็นฮับของโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกในเรื่องคุณภาพการรักษา เทคโนโลยีและการบริการ อาทิ เทพธารินทร์, สมิติเวช สุขุมวิท, กล้วยน้ำไท

พระราม 4 เป็นย่านธุรกิจชั้นนำที่เป็นฐานที่ตั้งธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญๆมากมาย อาทิ อาคารมาลีนนท์ , อาคารมโนรมย์ ,อาคารวิบูลย์ธานี,กรีนทาวเวอร์

เป็นศูนย์กลางของห้าง คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านค้ามีระดับที่เป็นต้นแบบของธุรกิจประเภทเดียวกันที่แตกสาขาไปสู่ถนนสายอื่นๆของกรุงเทพฯ อาทิ k-Village, Emporium,villa Supermarket,Tesco Lotus ,Gateway Ekamai

World-Class Hospitals เป็นฮับของโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกในเรื่องคุณภาพการรักษา เทคโนโลยีและการบริการ อาทิ เทพธารินทร์,สมิติเวช สุขุมวิท,กล้วยน้ำไท